1 + 1 (Một cộng một) by Lê Thiện Hiếu Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for 1 + 1 (Một cộng một) ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument 1 + 1 (Một cộng một) using ukulele or guitar.
This song by Lê Thiện Hiếu can also be played by that instruments.
=

1 + 1 (Một cộng một) chords has Disco rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

1 + 1 (Một cộng một) by Lê Thiện Hiếu Ukulele Chords


Ngày bé 1 + 1 2
Ngày lớn 1 + 1 3
Ngày bé ngã đau khóc vỡ òa
Ngày lớn ngã đau cười ha ha

Ngày bé buồn rầu thì chơi game
Ngày lớn buồn rầu thì say thêm
Ngày bé đi chơi với bạn hiền
Ngày lớn đi chơi với đồng tiền

Thời gian trôi cuộc sống dẫn khác thôi
Thời ngây thơ không trở lại bao giờ
Này ai ơi cứ vô tư thôi
Mình sống mặc kệ đời được không
Mình sống mặc kệ đời được không

To play the this songs, including 1 + 1 (Một cộng một) by Lê Thiện Hiếu by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.