100k by Myhai Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for 100k ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument 100k using ukulele or guitar.
This song by Myhai can also be played by that instruments.
=

100k chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

100k by Myhai Ukulele Chords


Khi ai nợ ta 100 nghìn, 100 nghìn
Khi ai nợ ta một mối sầu, một mối tình
 
thì ta sẽ đeo một bóng hình đeo đuổi ta năm xưa
thi ta sẽ đeo một giấy nợ treo cổ ta năm xưa
 
ôi ai biết, con người, lại có thể quên mau những nối lo âu
ôi ai biết, con người, lại khó chịu đi qua nhau vương vấn u sầu
 
tha cho tôi, một mối tình ngày xưa tôi quên
tha cho tôi, 100 nghìn tôi quên mang ví tiền

 
Khi ta nhận ra mình đã mình đã già
Khi ta nhận ra mình ế mình đã già
 
Thì ta sẽ treo một bóng hình quay lại thời quá khứ
Thì ta sẽ treo một tấm biển quay lại người yêu
 
ôi ai biết, con người, lại có thể đi qua nhau không nói nhau
chuyện thời tiết, con người, lại có thể đi qua khau không chút u sầu
 
tha cho tôi, một mối tình tôi không quen
tha cho tôi, 100 lần tôi không muốn gặp em

To play the this songs, including 100k by Myhai by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.