300 Mùa Hoa Thành Phố Của Em by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for 300 Mùa Hoa Thành Phố Của Em ukulele chords, you already come to the right site.
You can play versatile instrument 300 Mùa Hoa Thành Phố Của Em using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Hiên can also be played by that instruments.
=

300 Mùa Hoa Thành Phố Của Em chords has Disco rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

300 Mùa Hoa Thành Phố Của Em by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords


Qua bao nhiêu mùa hoa, thành phố vẫn ngát hương xuân
Qua bao nhiêu đổi thay, thành phố chắp cánh em bay
Sài Gòn đẹp bao ước
Sài Gòn dệt muôn ý thơ
 
Em đi trong mộng mơ cùng những ước muốn nên thơ
Hôm nay em học chăm để lớn xây đắp non sông
Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông
Sài Gòn tương lai chờ mong
 
Thành phố 300 năm, Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố 300 năm, Thành phố của chúng em
Thành phố 300 năm, Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố 300 năm, Thành phố của chúng em

To play the this songs, including 300 Mùa Hoa Thành Phố Của Em by Nguyễn Văn Hiên by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *