Ai Sẽ Là Em by Vũ Xuân Hùng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ai Sẽ Là Em ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Ai Sẽ Là Em using ukulele or guitar.
This song by Vũ Xuân Hùng can also be played by that instruments.
=

Ai Sẽ Là Em chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ai Sẽ Là Em by Vũ Xuân Hùng Ukulele Chords

Trong nhân gian mênh mang ai sẽ yêu tôi, sẽ yêu tôi, mến yêu tôi.
Chung quanh ta bao la ai hứa yêu tôi, hứa yêu tôi, đến suốt đời.
Ơi em yêu xin em mau đến bên tôi, đến bên tôi, mãi bên tôi.
Xin cho tôi yêu thương với những khát khao, những khát khao, mãi dâng trào.
Tình yêu kia cho niềm vui cho nỗi nhớ,
tình trao em luôn trào dâng những biển sóng,
tình yêu em cao thành núi lớn đại dương, thành hạnh phúc cho đời nhau.
Em yêu dấu nơi nao.
Tôi van xin em mau mau đến bên tôi, đến bên tôi, sống bên tôi.
Luôn yêu nhau như sông yêu nước mênh mông, nước mênh mông, đến muôn đời.

To play the most songs, including Ai Sẽ Là Em by Vũ Xuân Hùng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *