Ấm nồng by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ấm nồng ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Ấm nồng using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Ấm nồng chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ấm nồng by Ukulele Chords

1. Xin anh đừng là mây bay
Suốt đời em không với tới
Xin anh đừng là con suối
Bởi nguồn sẽ đổ về sông.
 
2. Xin anh đừng là vừng đông
Cho em chói loà đôi mắt
Xin anh đừng là khoảnh khắc
Để rồi tan biến hư vô.
 
3. Anh đừng là ngôi nhà to
Để em đi qua ngần ngại
Anh đừng là bờ là bãi
Đổi thay dâu bể cuộc đời.
 
4. Anh cứ là anh thế thôi
Ấm nồng vòng tay thân thiết
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường.
 
(Giang Tau) (1) (2) (3) (4)
Nơi em gục vào quên hết
Khổ đau cơ cực đời thường.

To play the this songs, including Ấm nồng by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.