Anh Ba Gà by Sơn Hạ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Anh Ba Gà ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Anh Ba Gà using ukulele or guitar.
This song by Sơn Hạ can also be played by that instruments.
=

Anh Ba Gà chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Anh Ba Gà by Sơn Hạ Ukulele Chords

Anh ba gà chẳng la cà.
Vì bụng dạ chất phát người miền quê.
Anh ba gà lắm thật thà.
Bao nhiêu cô gái trọn lòng thiết tha.
 
Nơi quê nghèo sáng trưa chiều.
Cùng ruộng đồng mưa nắng gian nan.
Anh đâu màng cảnh cơ hàn.
Dù sương gió mà lòng anh vẫn zui.
 
Bạn cùng dòng sông vui với cánh đồng.
Dù đời long đong. Lòng dạ trắng trong.
Đêm đêm gối chiếc một mình.
Tình duyên đâu dám ngỏ lời cùng ai.
Bởi anh nặng tiếng ba gà.
Thủy chung cùng lúa sắc son cùng đồng.
 
 
Anh ba gà nơi quê nhà.
Tình đậm đà chất phát người miền quê.
Anh ba gà lắm thiệt thà.
Tình quê đó trọn lòng thiết tha.
(Dù mưa nắng mà lòng anh vẫn zui).
 
 
Rap:
Anh ba gà vốn thiệt thà
Cùng đàn gà với đàn trâu
Nơi đồng sâu bao yêu dấu.
Anh ba gà chẳng la cà.
Không bê tha lòng thiết tha.
Tình đậm đà ôi thương quá.

To play the this songs, including Anh Ba Gà by Sơn Hạ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.