Anh biết em đi chẳng trở về by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Anh biết em đi chẳng trở về ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Anh biết em đi chẳng trở về using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Anh biết em đi chẳng trở về chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Anh biết em đi chẳng trở về by Ukulele Chords


1. Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
biết em đi chẳng trở về.

Không phải vì anh chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
Ân tình sớm nở chiều phai úa
Không phải vì anh chẳng tại em.

Bên gốc thông xưa mình lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc đam
Thôi đành xóa lời thề trăng nước
Bên gốc thông xưa mình lỡ ghi.

2. Em nhớ nhung chi giọt hương huyền
Đàn xưa đã lỗi khúc tơ duyên
trời không đượm tình âu yếm
Em nhớ nhung chi giọt hương huyền.

Bể cạn sao mờ núi cũng tan
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận tình phai úa
Bể cạn sao mờ núi cũng tan.

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

To play the this songs, including Anh biết em đi chẳng trở về by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.