Anh không phải đa tình by Bảo Hưng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Anh không phải đa tình ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Anh không phải đa tình using ukulele or guitar.
This song by Bảo Hưng can also be played by that instruments.
=

Anh không phải đa tình chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Anh không phải đa tình by Bảo Hưng Ukulele Chords

1. Người ta nói rằng anh là công tử đa tình
Yêu bằng đôi mắt không phải yêu bằng trái tim
Nhưng nào ai biết cho nỗi lòng này của anh
Nếu em là anh em có buồn không em hỡi.

2. Đừng nên nghĩ rằng anh đẹp trai sẽ đa tình
Xem tình yêu giống như trò vui thế gian
Xin đừng suy nghĩ anh giống như là bướm hoa
Xin đừng xem anh như con ong sống đa tình.

ĐK:
Anh không phải đa tình cũng không là công tử hào hoa
Ai mang kiếp đa tình là tự mình chuốc lấy khổ đau
Anh không dám đa tình bởi em là nàng tiên của anh
Anh không dám đa tình vì anh yêu em nhất trên đời.

3. Thời nay lắm đàn ông đẹp trai vốn đa tình
Yêu mà toan tính yêu bấy nhiêu rồi sẽ quên
Đem tình ong bướm cho thế gian nhiều dối gian
Cho người đàn ông luôn vương mang kiếp đa tình.

To play the most songs, including Anh không phải đa tình by Bảo Hưng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.