Anh muốn nói với cả thế giới by Lâm Chấn Khang Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Anh muốn nói với cả thế giới ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Anh muốn nói với cả thế giới using ukulele or guitar.
This song by Lâm Chấn Khang can also be played by that instruments.
=

Anh muốn nói với cả thế giới chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Anh muốn nói với cả thế giới by Lâm Chấn Khang Ukulele Chords

1. Anh bước bên em mà sao trái tim ngại ngùng
Muốn nói yêu em mà sao vẫn không thành câu
Một ngày vắng em, anh thấy dài hơn cả thế kỷ
Anh yêu em, anh chỉ cần có em.

2. Anh biết bên em còn bao tiếng yêu gọi mời
Anh biết anh chỉ bàn tay trắng không sao bằng ai
Tình này trao đến em sẽ không tàn phai theo năm tháng
Anh yêu em bằng cả trái tim.

ĐK:
Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh đã yêu yêu em mất rồi
Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh chỉ yêu riêng em mà thôi.
Anh muốn nói trước em anh thấy mình thật sự nhỏ
Nhưng người ơi, anh vẫn muốn che chở em.

Anh muốn nói với cả thế giới dù cho thế gian đổi thay ai ngờ
Nhưng anh vẫn yêu người mãi mãi lòng anh sẽ không bao giờ đổi thay
Tình yêu anh trao đến em sẽ không còn một ai thay thế
Trái tim anh đã thuộc về em.

To play the this songs, including Anh muốn nói với cả thế giới by Lâm Chấn Khang by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.