Ánh sáng nơi cuối con đường by Isaac Thái Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ánh sáng nơi cuối con đường ukulele chords, you already come to the best place.
You can play versatile instrument Ánh sáng nơi cuối con đường using ukulele or guitar.
This song by Isaac Thái can also be played by that instruments.
=

Ánh sáng nơi cuối con đường chords has Blues rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ánh sáng nơi cuối con đường by Isaac Thái Ukulele Chords

1. Đứng trong nơi nhà Cha bỗng con nhớ về
Những ngày tháng qua khi đức tin con nhạt nhòa
Vì con đã ham mê dương trần
Và sống trong những thú vui đời
Bỏ mặc bao lời Cha khuyên răn

2. Biết bao nhiêu lần con luôn mong trở về
Lại càng cách xa cách xa nhà Cha
Giọt nước mắt với bao tuyệt vọng
Đời cuốn sô con không ngừng
Tìm đâu ra lối đi bước con mịt mù trong tối

ĐK: Cần Chúa bây giờ đây Ngài bên cạnh con
Cần bước đi của Cha dẫn lối con về
Cần một ánh sáng ở cuối con đường
Để con bước đi không còn lo nghĩ

Trần thế cho con điều chi khi ngước nhìn lại
Ngoài đớn đau và bao toan tính thực tại
Về bên chân Chúa yêu thương chẳng phai
Cuộc đời mới nay sẽ sáng tươi hoài
Được Cha thương ban sự sống tuôn tràn mãi không tàn

To play the this songs, including Ánh sáng nơi cuối con đường by Isaac Thái by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.