Ánh sáng tình yêu by Graham Kendrick Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Ánh sáng tình yêu ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Ánh sáng tình yêu using ukulele or guitar.
This song by Graham Kendrick can also be played by that instruments.
=

Ánh sáng tình yêu chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ánh sáng tình yêu by Graham Kendrick Ukulele Chords

1. Jêsus đến trong trần gian ban tình thương,
cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương.
Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an;
Nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than.
Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.
 
Điệp khúc:
Cúi [E/G#]xin Giê- xu xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh,
đốt [E/G#]nung tấm lòng với lửa thiêng yêu thương;
Cúi [E/G#]xin phước lành với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu.
Ánh [E/G#]dương của Lời Chúa đến trong con đời đời.
 
2. Con xin đến yên lặng trước ngôi từ nhân,
qua ân điển trong dòng huyết báu Giê-xu,
Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô,
được Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương,
Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh.

To play the most songs, including Ánh sáng tình yêu by Graham Kendrick by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.