Anh Vẫn Đợi Chờ by Hoài An Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Anh Vẫn Đợi Chờ ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Anh Vẫn Đợi Chờ using ukulele or guitar.
This song by Hoài An can also be played by that instruments.
=

Anh Vẫn Đợi Chờ chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Anh Vẫn Đợi Chờ by Hoài An Ukulele Chords


Nhìn lá bay mùa thu dịu êm, lòng nhớ em anh thầm gọi tên.
Đời đó như dòng sông tình ơi, mà nay em vì sao xa khơi.
Lặng ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa con mưa lá vàng.
Lặng nghe tiếng thời gian để hồn anh mơ về dĩ vãng.
Tình là chiếc lá thu vàng rơi, buồn rơi.
Tình là nhung nhớ đôi mắt em, hỡi người.
Tình là lưu luyến sống trong kỷ niệm.
Nhẹ nhàng ôm lấy từng ngày tay trong vòng tay.
Ngồi buồn anh hát nhớ về em tình ca.
Gởi vào cơn gió thu nhẹ đưa, trời xa.
Từng ngày ta yêu, nhớ nhau rất nhiều.
Dịu dàng tình em như là giấc mơ.
Anh vẫn đợi chờ Oh oh…
.
Nhìn lá bay mùa thu dịu êm, lòng nhớ em anh thầm gọi tên.
Đời đó như dòng sông tình ơi, mà nay em vì sao xa khơi.
Lặng ngắm lá mùa thu, nhìn cơn mưa con mưa lá vàng.
Lặng nghe tiếng thời gian để hồn anh mơ về dĩ vãng.
Tình là chiếc lá thu vàng rơi, buồn rơi.
Tình là nhung nhớ đôi mắt em, hỡi người.
Tình là lưu luyến sống trong kỷ niệm.
Nhẹ nhàng ôm lấy từng ngày tay trong vòng tay.
Ngồi buồn anh hát nhớ về em tình ca.
Gởi vào cơn gió thu nhẹ đưa, trời xa.
Từng ngày ta yêu, nhớ nhau rất nhiều.
Dịu dàng tình em như là giấc mơ.
Anh vẫn đợi chờ
.
Tình là chiếc lá thu vàng rơi, buồn rơi.
Tình là nhung nhớ đôi mắt em, hỡi người.
Tình là lưu luyến sống trong kỷ niệm.
Nhẹ nhàng ôm lấy từng ngày tay trong vòng tay.
.
Ngồi buồn anh hát nhớ về em tình ca.
Gởi vào cơn gió thu nhẹ đưa, trời xa.
Từng ngày ta yêu, nhớ nhau rất nhiều.
Dịu dàng tình em như là giấc mơ.
Anh vẫn đợi chờ

To play the this songs, including Anh Vẫn Đợi Chờ by Hoài An by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.