Ba Hợp Âm by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Ba Hợp Âm ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Ba Hợp Âm using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Ba Hợp Âm chords has Slow rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Ba Hợp Âm by Ukulele Chords

Một ngày không muốn trông nắng lên
Một ngày không muốn nghe tiếng ai
Cửa sổ ấy cũng không hé ra
Quên hơi thở ta
Và tôi muốn đi…thật xa…
Thấy một ngày không thèm muốn
Bầu trời mây trắng đầy, cây đàn đứt dây.
Có còn ai đứng bên tôi
Và tôi muốn đi…thật xa…
Từng vòng hoa trắng theo gót chân
Một buổi trưa vắng không người thân
Nhìn tuổi mười tám trên bàn tay
Cánh hoa vụt bay

To play the this songs, including Ba Hợp Âm by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.