Bắc Thích Ăn Chín by Tuấn Cry Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bắc Thích Ăn Chín ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Bắc Thích Ăn Chín using ukulele or guitar.
This song by Tuấn Cry can also be played by that instruments.
=

Bắc Thích Ăn Chín chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bắc Thích Ăn Chín by Tuấn Cry Ukulele Chords

Xuất thân là trai Bắc Ninh tôi lấy miếng trầu làm đầu câu chuyện
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình nếu muốn cãi nhau mời ông lên huyện.
Bắc Ninh có bánh phu thê đàn ông phải có máu dê trong người
Nhìn ai cũng tưởng chơi bóng vì khi đến đây ai cũng nhe răng cười
Chị hai cầm nón quai thao, cất lên tiếng hát thanh niên nháo nhào
Đếch cần biết ông đến từ đâu đất quan họ luôn luôn đón chào.
Phiêu dạt từ bắc vào nam đi đến đâu cũng có cái hay
Đi một ngày đàng học một sàng khôn không thể thiếu được cái bắt tay.

To play the this songs, including Bắc Thích Ăn Chín by Tuấn Cry by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.