Bài ca Chuyên Bắc Ninh by Nguyễn Minh Tuệ Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bài ca Chuyên Bắc Ninh ukulele chords, you have visit to the right place.
You can play versatile instrument Bài ca Chuyên Bắc Ninh using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Minh Tuệ can also be played by that instruments.
=

Bài ca Chuyên Bắc Ninh chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài ca Chuyên Bắc Ninh by Nguyễn Minh Tuệ Ukulele Chords

1. Bàng xanh xanh, bằng lăng xanh, phượng xanh xanh
Hoa lung linh khoe sắc thắm đầu cành Lá la la là la
Bằng lăng xanh, bàng xanh xanh, phượng xanh xanh
Trường em đây, Trung học Chuyên Bắc Ninh lá la là là

Giữa trái tim của thành phố nhỏ
Chuyên Bắc Ninh xanh tốt vươn mình
Một vườn ươm cho bao nhiêu trái ngon
Giữa đất trời Kinh Bắc địa linh

ĐK: Cùng nhau vun đắp, sắc hương bát ngát vườn ươm
Biết bao tâm huyết thầy cô khó khăn vẫn yêu nghề
Và bao cố gắng, quyết tâm bao lớp trò ngoan
Sớm khuya vẫn luôn miệt mài gắng công đua tài

Vườn ươm trường Chuyên tràn căng nhựa sống
Cùng nhau chung tay dựng xây ngày mai
Quê hương xanh, đất nước thêm phồn vinh
Luôn xứng danh trường chuyên Bắc Ninh

2. Bàn tay chai, bàn tay xinh, bàn tay chung
Ươm chăm hoa, hai tốt nhiều mùa Lá la la là la
Thầy say sưa, trò say sưa, trường say ươm
Ngàn hoa thơm, hoa đẹp Chuyên Bắc Ninh lá la là là

Với trái tim cô thầy thắm đỏ
Em lớn lên yêu lớp yêu trường
Một vườn ươm cho bao nhiêu thế hệ
Mãi sống vì non nước Việt Nam

To play the most songs, including Bài ca Chuyên Bắc Ninh by Nguyễn Minh Tuệ by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *