Bài Hát Của Tôi by JGKid Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bài Hát Của Tôi ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Bài Hát Của Tôi using ukulele or guitar.
This song by JGKid can also be played by that instruments.
=

Bài Hát Của Tôi chords has Chachacha rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài Hát Của Tôi by JGKid Ukulele Chords

Capo 2
Bài hát [D/F#]bật ra từ con phố nghèo
Bài hát mỗi người đặt một tên
Bài [D/F#]hát vang nơi tai ai từng đi qua
Vài nốt liêu phiêu nơi vết bùn vương bám gót giày
[D/F#]Hay để tôi kể bạn nghe chuyện của tôi
Quen cười tươi vò suy vò tư vụn trên đôi tay
[D/F#]Không âu lo mai đây lo sống qua ngày
Tôi là tôi vậy thôi tôi quen nơi này
 
Tôi lạc lõng lạ lẫm giữa nhịp [D/F#]sống gấp gáp
Tôi chậm chân chạy trốn giữa bão táp kéo về
Có một điều mà tôi [D/F#]đã từng mơ
Viết lời ca cho đời sau ấy cơn mơ tôi nuôi sống từng giờ
 
Rùa vác mai lê chậm [D/F#]chạp mặc kệ đời gấp gáp
Lựa sức mình tránh bon chen đám đông rùa đỡ bị dẫm đạp
Tôi không quen nhịp sống nay [D/F#]
Có lẽ kệ tôi ở đây
Tôi cứ lòng vòng suy tư nhỏ nhặt hiền lành không kiếm chuyện gây
Làm bạn đời sống khốn khó [D/F#]
Âu lo tội gì trốn nó
Cứ đến rồi đi như người khách lạ kệ họ việc mình mình lo
Bài hát đến tai ai [D/F#]
Tắt đi hay hứng bật lại
Tôi đâu có nghĩ can gì đến tôi làm nhạc chủ yếu nuôi sống ngày dài

To play the most songs, including Bài Hát Của Tôi by JGKid by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.