Bài hát sau cùng by Vinh Sử Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bài hát sau cùng ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Bài hát sau cùng using ukulele or guitar.
This song by Vinh Sử can also be played by that instruments.
=

Bài hát sau cùng chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài hát sau cùng by Vinh Sử Ukulele Chords


Êm êm tiếng tiêu vút cao giữa đêm
Anh hát ru em bài hát sau cùng
 
1. Rồi hừng sáng mai đây qua giấc ngủ dài
Tìm chẳng thấy tay nhau vì anh đã xa
Khi biết anh bỏ đi không nói năng gì chắc em sầu bi
 
Người yêu vẫy tay chào em, tình yêu kiếp sau hàn huyên
Anh không muốn xa người tình lòng anh không muốn bao giờ
Vì xa em nghĩa là vỡ linh hồn anh
 
2. Mộng đẹp chúc em mang trong giấc ngủ mềm
Và lời hát bên tai còn văng vẳng êm
Tuy trốn đi tình yêu em vẫn muôn đời chẳng bao giờ nguôi
 
Tình yêu vẫy tay chào nhanh người yêu hiểu cho lòng anh
Khi quen biết nhau một điều mà anh chưa nói
Em tưởng đời anh đen tối là lý do mình xa nhau
 
Ù ú u u ù u ú u ù, ù ú u u ù u ú u u
ù ú u ù ú u ú u ù, ù ú u

To play the most songs, including Bài hát sau cùng by Vinh Sử by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.