Bài Hát Xưa by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bài Hát Xưa ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Bài Hát Xưa using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Bài Hát Xưa chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài Hát Xưa by Ukulele Chords


Và anh không còn giữ em trong tay gần
Và anh không bước xa thêm ngoài mơ em
Chật lòng rồi, trời đã đêm hơn rồi mà thiếu anh
Giấc mơ trắng của riêng em đây
Này anh nghe bài hát kia âm vang lại
Từng câu vui đã chứa chan tình thơ ngây
Chiều tàn rồi, bài hát nguôi ngoai rồi mà vẫn đau
Áo em trắng là giữ cho anh
 
Anh quên chăng lời ca hôm xưa viết riêng cho tình
Anh quên chăng vườn hoa đêm xưa đầy gió
Anh quên chăng tình ca cho em hát trong hơi mòn
Tình ngây thơ và tình ngây ngô chưa kịp vui hết xuân thì
Giữ mãi [G/B]anh trong mơ không vỡ đâu

To play the this songs, including Bài Hát Xưa by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *