Bài không tên số 9 by Vũ Thành An Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bài không tên số 9 ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Bài không tên số 9 using ukulele or guitar.
This song by Vũ Thành An can also be played by that instruments.
=

Bài không tên số 9 chords has Boston rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài không tên số 9 by Vũ Thành An Ukulele Chords


Ngày đến mang tin buồn
Thời gian theo về nguồn
Giọt nắng loe trong đầu
Bàn tay trơ đốt khâu

Lệ ứa ra hai hàng
Lệ thương thân đã tàn
Nghìn xót xa cũng muộn
Rồi mai sau nhớ lần đầu

Mình yêu nhau có thương nhau
Mình cho nhau nỗi đớn đau
Chợt yêu nhau đã xa nhau
Chợt xa nhau đã quên mau
Thôi đó em xa rồi
Nước mắt rơi qua đời

Chìm trong một cơn mê thôi
Chìm trong một cơn mê thôi
Ngày nuôi tình yêu lớn đậy
Đêm đắp khao khát lên đầy
Một lần đã trót cho nhau
lần lìa xa nhau mãi nhau

Đâu biết có nắng trong đầu
Đâu biết môi thắm sẽ nhàu
Một đời cày sới nỗi sầu
Một đời vun sới niềm đau.

To play the most songs, including Bài không tên số 9 by Vũ Thành An by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *