Bài thơ hoa cúc by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bài thơ hoa cúc ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Bài thơ hoa cúc using ukulele or guitar.
This song by Vũ Đức Sao Biển can also be played by that instruments.
=

Bài thơ hoa cúc chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài thơ hoa cúc by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords

Sóng biếc bơ vơ con thuyền lan
Thánh thoát sương bay đêm nguyệt cầm
Hẹn cùng em ngày về quê mẹ
Mùa xuân đến trong niềm tin mới.

Một thời, xa hút quê hương
Ôi giấc mơ hoàng hoa muôn đời chưa thấy
Đêm say câu hát Giang Châu
Nghe sóng lòng thao thức với bao cung sầu.

Ra đi, thương lũy tre làng xưa
Ra đi thương mái tranh ngày thơ
Chờ một vầng trăng mà sao chưa thấy trăng về
Hẹn ngày đoàn viên đời ơi chớ xui tan lìa chút tình.

Ngày về, sau lớp mây che
Em đứng trên đầu non
Đợi người yêu dấu
Bên hiên hoa cúc bâng khuâng
Đã nở vàng trăm đóa trong đêm trăng rằm.

Tiếng hát em cao như Trường Sơn
Tiếng hát em dài như Cửu Long.

To play the most songs, including Bài thơ hoa cúc by Vũ Đức Sao Biển by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *