Bài thơ mùa thu by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bài thơ mùa thu ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Bài thơ mùa thu using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Bài thơ mùa thu chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bài thơ mùa thu by Ukulele Chords


Áo vàng hoa cúc phơi lưng dậu
Sân gió hương lùa thơm ý thu
Ngày mai chị sẽ sang nhà khác
Năm tháng mình em gói đợi chờ.

Em vẫn làm thơ chưa yêu đương
Mùa thu tựa cửa chưa vội vàng
Ngày mai chị sẽ sang nhà khác
Em mặc áo vàng tiễn chị sang.

Em, một mình em tóc xõa sầu
Mùa thu áo mỏng dệt hoa ngâu
Môi chợt hồng lên và má ửng
Thẹn thùng, ngại ngùng, vấn vương chuyện mai sau.

Chị ơi sao chị chẳng về thăm
Em chị, hôm nay đã biết buồn
Hồn nhiên năm cũ còn đâu nữa
Mùa thu xa rồi hết ước mong.

To play the most songs, including Bài thơ mùa thu by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.