Bàn đào tiên nữ by Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bàn đào tiên nữ ukulele chords, you have visit to the best place.
You can play versatile instrument Bàn đào tiên nữ using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Bàn đào tiên nữ chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bàn đào tiên nữ by Ukulele Chords


1. Bàn đào Vương Mẫu uy nghi
Ngàn vũ khúc lơi lã Thần tiên
Dịu huyền nơi Thượng giới
Trầm hương toả khắp chư toà
Đào tửu men dâng tràn dạt dào

2. Dịu dàng điệu múa Nghê Thường
Hàng Tiên nữ dâng quả đào tiên
Thiên thần vui chuốt chén
Huỳnh tương mỹ tửu ngạt ngào
Chào đón nhau thiên đình quyền cao

ĐK: Cung Hằng Nga ánh trăng với ngàn sao sáng
Bồng Lai nhạc khúc nghe dịu êm
Nghê Thường vang sáo tiêu bỗng trầm
Nhạc trổi dâng làm say hồn ai.

3. Dưới chân non bồng hoa lá xanh tươi
Hoàng môn chiếu sáng vạn hào quang
Sen vàng hương xông khắp
Thần Tiên chúc phúc bàn đào
Quỳ kính nghinh đẹp lòng Thần Tiên.

To play the this songs, including Bàn đào tiên nữ by by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.