Bạn không giống tôi by Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bạn không giống tôi ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Bạn không giống tôi using ukulele or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

Bạn không giống tôi chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bạn không giống tôi by Ukulele Chords


Bạn là bạn chẳng giống như tôi đừng phán xét một người không quen
Vì cuộc đời bạn quá ấm êm trong khi đời tôi thăng trầm sóng gió
hãy nhìn lại chính bản thân đi tiền bạn đang có là nhờ ai cho
Đừng chê bai và đừng phán xét ai vì bạn không giống tôi.

Hãy một lần trắng tay xem coi ai cạnh bên
Bạn sẽ thấy cuộc sống không như giấc mộng
Vì tôi sống không giống ai đời tôi quá nhiều đắng cay
Bạn sẽ không biết được rằng đoạn đường tôi đã đi.

Đời tôi không may mắn
Lúc sinh ra tôi không được có nhiều ước
Cha mẹ tôi rất nghèo nên mình không giống nhau
Bạn không nên phán xét
Dẫu chân tôi là những vết nứt của cuộc đời
Sang giàu hay thấp hèn đến cuối cùng đều như nhau.

To play the this songs, including Bạn không giống tôi by by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.