Bão lòng by Duy Lễ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bão lòng ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Bão lòng using ukulele or guitar.
This song by Duy Lễ can also be played by that instruments.
=

Bão lòng chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bão lòng by Duy Lễ Ukulele Chords


Biển ngoài kia đã yên
Bão ngoài kia đã tan
Nắng lên chan hòa
Căn phòng tôi sao lặng lẽ

Nỗi cô đơn vây kín nơi đây
Bước chân quen giờ đã không về
Để lối đầy cỏ hoang

Biển ngoài kia đã yên
Sóng ngoài kia đã tan
Nắng reo như đàn
Sao lòng tôi thêm buồn

Vắng em nên đêm vẫn đâu đây
Vắng em nên áo mới không thay
Chăn gối buồn như tiếng thở dài
Ai đó trở mình giữa đêm.

Vắng em nên giun dế kêu ca
Vắng em nên trăng gió điêu ngoa
Dối lừa tôi giữa giấc mộng ngày xót xa.

To play the this songs, including Bão lòng by Duy Lễ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *