Bé thương ông địa by Vũ Hoàng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bé thương ông địa ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Bé thương ông địa using ukulele or guitar.
This song by Vũ Hoàng can also be played by that instruments.
=

Bé thương ông địa chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bé thương ông địa by Vũ Hoàng Ukulele Chords


1. Ơi ông địa có cái bụng ngộ ghê
Cầm cái quạt ông nhảy múa say
Ơi ông địa có gương mặt thật duyên
Ông mãi cười như không biết mỏi miệng.

2. Đi xem múa lân hay là xem múa rồng
Em thích nhất ông địa vì ông địa rất vui
Ông địa không dám trèo cao như lân như rồng
Ông đứng múa dưới đường trông mặt thấy mà thương

To play the this songs, including Bé thương ông địa by Vũ Hoàng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.