Beertalks by Cá Hồi Hoang Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Beertalks ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Beertalks using ukulele or guitar.
This song by Cá Hồi Hoang can also be played by that instruments.
=

Beertalks chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Beertalks by Cá Hồi Hoang Ukulele Chords


Có câu chuyện muôn đời luôn nói về vài người muốn chìm mình vào vài cuộc vui
để quên những gì hành hạ ta ban ngày rồi giải quyết mọi chuyện bằng vài chai bia
Và em sẽ gọi vào số của tôi
Nếu không ai trả lời , hãy đi tìm tôi vào một tối cuối tuần
biết tôi chẳng ra gì nhưng có lúc vậy thôi khi cuộc sống bất cần
Oh oh oh ….
 
Nếu biết mai cơn từng cơn đau đầu rồi mọi thứ hiện tại thì chẳng gì hơn
Rồi không ai mong lặp lại thế này, dù lời hứa mọi chuyện rồi sẽ dễ dàng hơn
Và em sẽ gọi vào số của tôi
Nếu không ai trả lời , hãy đi tìm tôi vào một tối cuối tuần
biết tôi chẳng ra gì nhưng có lúc vậy thôi khi cuộc sống bất cần
Oh oh oh ….
 
Có câu chuyện ai cũng luôn sai lầm, mọi người nói rằng mình lẻ loi cô đơn
Thắc mắc sao ông trời không công bằng, ngồi khóc một mình ở nơi thật xa
Và em gọi vào số của tôi
 
Dạo:
 
Nếu không ai trả lời , hãy đi tìm tôi vào một tối cuối tuần
biết tôi chẳng ra gì nhưng có lúc vậy thôi khi cuộc sống bất cần
 
Oh oh Oh oh Oh

To play the this songs, including Beertalks by Cá Hồi Hoang by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *