Bên cầu thương nhớ by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bên cầu thương nhớ ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Bên cầu thương nhớ using ukulele or guitar.
This song by Vũ Đức Sao Biển can also be played by that instruments.
=

Bên cầu thương nhớ chords has rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bên cầu thương nhớ by Vũ Đức Sao Biển Ukulele Chords


Ôi sông trôi về đâu
Mà cỏ hoa cuốn theo một dòng
Ôi mây trôi về đâu
Bỏ lại ta ở đây một mình
 
Một mình ta bên cầu thương nhớ
Một mình ta giữa chiều Bến Hải
Hỡi sóng đổ về nơi đâu
Hỡi gió thổi về nơi đâu?
Giữa bờ nam ta ngồi một mình
Từ Gio Linh nhớ về Vĩnh Linh.
 
Ngồi mà nghe cơn gió Nam Lào sắt se thổi về
Nghĩ mà thương những
gót chân trần bước qua đồi quê
 
Người về đâu con nước xuôi dòng đổ ra Cửa Việt
Người về đâu đôi mắt nâu huyền với lời tình chung.
 
Quảng Trị ơi đường xa vời vợi
Ta mong em như biển mong thuyền
Một đời ta ngàn sông trăm bến
Vẫn mong chờ chút tình của em.

To play the most songs, including Bên cầu thương nhớ by Vũ Đức Sao Biển by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.