Bên này biển by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bên này biển ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Bên này biển using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Bên này biển chords has Habanera rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bên này biển by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords


1. Ta đứng bên này biển rộng nhớ về cây mận cây
Thương lắm mơ à mận à lá hoa sum xuê rủ bướm chim về
Chim hót trên cành mận ngọt bướm vờn quanh nụ mơ ngon
Bóng mát vỗ về tuổi nhỏ hẹn mai những mái cung tròn
Chứ đứng bên này biển rộng thương về cây mận cây

2. Anh đứng bên này biển rộng nhớ thời gió đạn mưa bom
Thương lắm tháng ngày trận mạc biết bao anh em gục giữa sa trường
Trai tráng dưới trời loạn lạc mắt còn cách một giây
Vẫn cố níu từng ngọn mã mà nay tan thương đôi bờ
Chứ đứng bên này biển rộng thương thời gió đạn mưa bom

3. Em đứng bên này biển rộng nhớ về quán nhỏ đêm xưa
Thương lắm nơi tình hẹn đợi nắng mưa chia nhau lạnh ấm hai mùa
Lâu lắm không hề trở lại quán buồn gió đổ mưa xiêu
Chốn cũ vắng người hò hẹn tình tan theo đêm xa lìa
Chứ đứng bên này biển rộng thương về quán nhỏ đêm xưa

4. Con đứng bên này biển rộng nhớ dòng sữa mẹ thơm tho
Thương lắm mẹ à, mẹ ạ chắc khi con đi đời vẫn không ngờ
Mẹ thấy hai vầng nhật nguyệt vẽ người trăm phận sinh ly
Những đêm cây đèn mờ tỏ mẹ mong sao con chưa về?
Chứ đứng bên này biển rộng thương dòng sữa mẹ thơm tho

Chứ đứng bên này biển rộng thương về cây mận cây
Chứ đứng bên này biển rộng thương thời gió đạn mưa bom
Chứ đứng bên này biển rộng nhớ về quán nhỏ đêm xưa
Chứ đứng bên này biển rộng thương dòng sữa mẹ thơm tho

To play the this songs, including Bên này biển by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.