Bên trái by Cá Hồi Hoang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bên trái ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Bên trái using ukulele or guitar.
This song by Cá Hồi Hoang can also be played by that instruments.
=

Bên trái chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bên trái by Cá Hồi Hoang Ukulele Chords

Kiếm thêm một lí do
Trốn như một tên hèn
Ngước lên lại đắn đo
Như một kẻ cai nghiện
Mà nghe ai nói em sẽ đến
Nhắm mắt đếm đến ba và thay đồ vội
Lại nhìn theo về hướng đó
Chợt em bỗng quay đầu lại
Rồi nhờ xe chỉ một lúc
Và tôi sẽ đi thật chậm
Thấy lần lượt ra về
Đi qua những đám mây
Thấy ta như tên hề
Không thuộc về nơi này
Mà nghe ai nói em sẽ đến
Nhắm mắt đếm đến ba và vẫn ở lại
Lại nhìn theo về hướng đó
Chợt em bỗng quay đầu lại
Rồi nhờ xe chỉ một lúc
Và tôi sẽ đi thật chậm
- -
Lại nhìn theo về hướng đó
Chợt em bỗng quay đầu lại
Rồi nhờ xe chỉ một lúc
Và tôi sẽ đi thật chậm

To play the most songs, including Bên trái by Cá Hồi Hoang by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *