Bèo dạt mây trôi by Quan họ Bắc Ninh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bèo dạt mây trôi ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Bèo dạt mây trôi using ukulele or guitar.
This song by Quan họ Bắc Ninh can also be played by that instruments.
=

Bèo dạt mây trôi chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bèo dạt mây trôi by Quan họ Bắc Ninh Ukulele Chords

1. Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt, mây í i ì trôi
Chim sa, tang tính tình cá lội
Ngậm một tin trông, hai tin đợi
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh

Một mảnh trăng treo, suốt canh thâu
Anh ơi, trăng đã ngã ngang đầu
Thương nhớ ờ ơ ai
Sương rơi đêm sắp tàn í i ì trăng mờ
Cành tre thưa trước gió, là gió la đà
Em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy anh

2. Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt, mây í i ì trôi
Chim sa, tang tính tình cá lội
Ngậm một tin trông, hai tin đợi
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy anh

Ngày ngày ra trông, chốn xa xăm
Anh ơi, em vẫn đợi mỏi mòn
Ra trông, sao xa tang tính tình
Hoa tàn, người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy anh

To play the this songs, including Bèo dạt mây trôi by Quan họ Bắc Ninh by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.