Bỉ Ngạn by Aiden Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bỉ Ngạn ukulele chords, you’ve visit to the right site.
You can play versatile instrument Bỉ Ngạn using ukulele or guitar.
This song by Aiden can also be played by that instruments.
=

Bỉ Ngạn chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bỉ Ngạn by Aiden Ukulele Chords


Hoa nghìn năm nở hoa nghìn năm tàn
Ta chờ nhau, qua muôn vạn kiếp
Mấy mùa thay lá, hoa ra lá tàn
Người lòng đau càng đau người
thương càng thương sao vẫn chờ nhau?
 
Bờ vong xuyên đỏ cả một dòng
Vòng đời vô thường lạc nhau từ muôn kiếp
Hoa lá nghìn đời chẳng thể nào gần bên nhau
Ý trời sắp đặt mãi mãi chẳng thành đôi
 
LÊN 1 TONE
Bờ vong xuyên đỏ cả một dòng
Vòng đời vô thường lạc nhau từ muôn kiếp
Hoa lá nghìn đời chẳng thể nào gần bên nhau
Ý trời sắp đặt mãi mãi chẳng thành đôi
 
Linh hồn ta cuốn trong luân hồi
Nhân hình ta cuốn theo bụi trần
Sao trời cao nỡ chia đôi đường
Lá nghìn năm ngắt xanh một màu
Hoa vạn năm đỏ tươi màu máu

To play the most songs, including Bỉ Ngạn by Aiden by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.