Biết đâu nguồn cội by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Biết đâu nguồn cội ukulele chords, you have come to the best site.
You can play versatile instrument Biết đâu nguồn cội using ukulele or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Biết đâu nguồn cội chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Biết đâu nguồn cội by Trịnh Công Sơn Ukulele Chords

1. Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du
Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ
Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già

2. Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già
Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về

3. Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi buồn thân em ghé chơi
Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài

4. Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tối
Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời

To play the most songs, including Biết đâu nguồn cội by Trịnh Công Sơn by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *