Bồ câu không đưa thư by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bồ câu không đưa thư ukulele chords, you have visit to the right site.
You can play versatile instrument Bồ câu không đưa thư using ukulele or guitar.
This song by Nguyễn Văn Hiên can also be played by that instruments.
=

Bồ câu không đưa thư chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bồ câu không đưa thư by Nguyễn Văn Hiên Ukulele Chords


Chia tay một thời áo trắng
Bâng khuâng buồn đến bao giờ
Chia tay làm sao không nhớ
Trong tim một bóng hình ai.

Bồ câu không đưa thư
Hay lòng ai không dám
Bồ câu không đưa thư
Cho lòng ai bàng hoàng thẫn thờ.

Bồ câu không đưa thư
Hay lòng ai không dám
Để khi chia tay nhau
Ôm một mối tình lặng suốt đời.

Bồ câu ơi để lòng ai mơ ước
Bồ câu ơi
Nhịp cầu nối hai người không ghét nhau.

To play the this songs, including Bồ câu không đưa thư by Nguyễn Văn Hiên by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.