Bỏ Lại Phía Sau by Vũ Quốc Việt Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Bỏ Lại Phía Sau ukulele chords, you have come to the right site.
You can play versatile instrument Bỏ Lại Phía Sau using ukulele or guitar.
This song by Vũ Quốc Việt can also be played by that instruments.
=

Bỏ Lại Phía Sau chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bỏ Lại Phía Sau by Vũ Quốc Việt Ukulele Chords

Capo 1
.
Trời còn vương mây trắng
Lòng thèm ươm chút nắng
Gọi mùa thu xa lắm
Mà bờ mi đăm đắm xa xăm xa xăm xa xăm
.
Ngày hôm qua ta ru ta dưới trăng ngà
Rồi một mai nghe sương rơi trắng xóa lối mong chờ
Mà người đi nào hay biết nào nhung nhớ bến bờ xưa
.
Lặng yên mùa đông lặng yên dòng sông
Lặng yên buồn trông nghe nỗi nhớ mong
Gọi tên người xưa gọi trong chiều mưa
Gọi đêm dần thưa trong giấc mơ không vừa
Đời chưa đặt tên tình tôi chồng chềnh
Đành thôi ngủ quên lênh đênh
Từ khi người đi mùa hoa hàn vi
Thầm trong lặng lẽ biết hoài nghi
.
Ngày dài tiếng hát lang thang
Chiều vàng tôi vẫn miên man giữa ngàn
.
.
Sau lưng tôi mây khói tan theo thiên đường dĩ vãng
Nghe con tim vương víu trên môi từng lời yêu thương….. .
.
(Lên tông)
Lặng yên mùa đông lặng yên dòng sông
Lặng yên buồn trông nghe nỗi nhớ mong
Gọi tên người xưa gọi trong chiều mưa
Gọi đêm dần thưa trong giấc mơ không vừa
Đời chưa đặt tên tình tôi chồng chềnh
Đành thôi ngủ quên lênh đênh
Từ khi người đi mùa hoa hàn vi
Thầm trong lặng lẽ biết hoài nghi
.
Ngày dài tiếng hát lang thang
Chiều vàng tôi vẫn miên man giữa ngàn

To play the most songs, including Bỏ Lại Phía Sau by Vũ Quốc Việt by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.