Bỏ phố lên rừng by Châu Kỳ Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bỏ phố lên rừng ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Bỏ phố lên rừng using ukulele or guitar.
This song by Châu Kỳ can also be played by that instruments.
=

Bỏ phố lên rừng chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bỏ phố lên rừng by Châu Kỳ Ukulele Chords

1. Người phụ tôi rồi có phải không
Cớ sao lại bỏ phố lên rừng
Một đi không nửa câu hò hẹn
Người giã từ mà ánh mắt rưng rưng

2. Người phụ tôi rồi có phải không
Cớ sao lại bỏ phố lên rừng
Bỗng dưng làm kiếp chim xa lạ
Biệt núi sầu người có thấy nhớ nhung

ĐK:
Người xót xa buồn lắm phải không?
Không sao bỏ phố lên rừng
Đi làm mây cao trên đèo vắng
Trời vào đông có chạnh lòng.

3. Người phụ tôi rồi có phải không
Cớ sao lại bỏ phố lên rừng
Tự nhiên thành bóng chim tăm
Tôi thật buồn hỡi người có biết chăng.

To play the this songs, including Bỏ phố lên rừng by Châu Kỳ by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.