Bông hồng cài áo trắng by Phượng Linh Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Bông hồng cài áo trắng ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Bông hồng cài áo trắng using ukulele or guitar.
This song by Phượng Linh can also be played by that instruments.
=

Bông hồng cài áo trắng chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Bông hồng cài áo trắng by Phượng Linh Ukulele Chords

1. Đẹp thay bông hồng cài trên áo trắng
Một biểu trưng tình yêu rất chân thành
Cho những ai còn mái tóc xuân xanh
Trong giấc mơ an lành em gọi má.

2. Tình mẹ hiền ngàn năm cao cả
Đời suy biến tình kia khó phai nhoà
Trên nét môi ngày kia sẽ phôi pha
Cho những ai không còn áo cài hoa.

ĐK: Công ơn biển trời lòng ghi suốt đời
Nghìn trùng khôn tát cho vơi
Mai sau bể cạn và dẫu núi mòn
Nhưng vẫn còn mẹ với con.

3. Mừng cho ai còn cài hoa trên áo
Hạnh phúc thay hồng trên má hoa đào
Như nước trong nguồn mãi mãi tuôn ra
Như tiếng ru mẹ hiền giữa đời ta.

To play the this songs, including Bông hồng cài áo trắng by Phượng Linh by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *