Buông Tay by Lưu Thiên Hương Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Buông Tay ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Buông Tay using ukulele or guitar.
This song by Lưu Thiên Hương can also be played by that instruments.
=

Buông Tay chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Buông Tay by Lưu Thiên Hương Ukulele Chords


Ngoài ô kính ướt đầy mưa sướt mướt
Ngả nghiêng trôi theo cơn gió nào
Ngoài trời lao xao lòng tôi nao nao
Dường như đang buông xuôi giấc mơ
 
Buông xuôi mặc ánh mắt đang rớt rơi
Hoà chung tiếng mưa, mưa không ngừng
Buông xuôi và thấy bao ngày cố gắng mệt nhoài
Tâm tư ấy sao không nghi ngại
 
Buông tay nhưng sao em muốn biết
Where did you go ! Where did you go !
Buông tay nhưng con tim vẫn muốn nói
Where did you go ! Where did you go !
 
Sao em chênh vênh giữa lối ấy vẫn đi về
Để thấy lòng em cần anh biêt bao
Buông tay nhưng sao em muốn biết
Where did you go ! Where did you go !

To play the most songs, including Buông Tay by Lưu Thiên Hương by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *