Cách biệt by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cách biệt ukulele chords, you already visit to the right site.
You can play versatile instrument Cách biệt using ukulele or guitar.
This song by Trầm Tử Thiêng can also be played by that instruments.
=

Cách biệt chords has Slow rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cách biệt by Trầm Tử Thiêng Ukulele Chords


1. Em với ta đâu thành hai thế hệ
Dù em vừa mười sáu ta ba mươi
Em với ta nếu là hai thế hệ
Sao cùng mang thống khổ nước non này.

2. Mùa thu đó sau hồi tây chiến bại
Mình lên tàu vượt tuyến đêm di
Ta trốn đi bỏ người thương mến lại
Đêm thật buồn còn đáng nhớ không em.

ĐK:
Hãy đến với nhau trong tình yêu thương đồng bào
Hãy đến với ta nhìn mồ hôi trên ruộng cày
Hãy đến với nhau trong lời em ca dịu ngọt
Ta lỡ yêu người hay người trót đã yêu ai.

3. Sao ngoảnh đi xem thường vai áo bạc
Đừng an nhàn phù phiếm bên cao sang
Ta đấu tranh cũng vì em tất cả
Cho hẹn hò ngời sáng nét ba mươi.

To play the most songs, including Cách biệt by Trầm Tử Thiêng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

Gravatar Image
Like to play Ukulele and Sudoku Game

Leave a Reply

Your email address will not be published.