Cảm Tạ Tình Chúa by Thúy Vân (Vannesa Tran) Ukulele Chords

Posted on

If you are searching for Cảm Tạ Tình Chúa ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Cảm Tạ Tình Chúa using ukulele or guitar.
This song by Thúy Vân (Vannesa Tran) can also be played by that instruments.
=

Cảm Tạ Tình Chúa chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cảm Tạ Tình Chúa by Thúy Vân (Vannesa Tran) Ukulele Chords


1. Con đây mang chút tình nhỏ bé,
Dâng lời cảm tạ Thiên Chúa chí nhân.
Xin dâng muôn lời ca khen,
chúc tụng Chúa Trời đến muôn muôn đời.
 
ĐK: Dâng lên. con hết tình dâng lên
Cảm tạ tình Chúa yêu mến thiết tha.
Tri ân, con hết lòng tri ân
ôi tình thương Chúa con khắc ghi suốt đời.
 
2. Hân hoan con hát mừng Danh Chúa
đã vì nhân loại chịu chết đớn đau.
Tung hô Danh Ngài cao sang,
ôi thật vĩ đại mến yêu vô ngần.

To play the this songs, including Cảm Tạ Tình Chúa by Thúy Vân (Vannesa Tran) by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.