Cạn Pin by D-Mex Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cạn Pin ukulele chords, you have come to the right place.
You can play versatile instrument Cạn Pin using ukulele or guitar.
This song by D-Mex can also be played by that instruments.
=

Cạn Pin chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cạn Pin by D-Mex Ukulele Chords

Always fall in love for nothingness.
ur game you’re playing!
Now you’re killin’ these feelings.
Till the morning, now i’m falling.
 
You know, loneliness is dangerous
I just want an answer.
Leaving was the best with hollow actions.
I don’t want to see you now.
 
Get that money on my own, yêu được em tiền tiêu rất tốn.
I just wanna be alone, vì bên cạnh em mà tôi phát ốm.
all bullshit in your mouth. Vắng em tôi cảm thấy không sao.
My feeling’s happy right now. Let me go… let me go.
 
Và xin em đừng gọi cho tôi, tôi chẳng nhấc máy đâu.
Giờ coi như chẳng biết đến nhau nếu hai ta thấy nhau.
Giờ chẳng muốn dây dưa thêm đâu dù chỉ là mấy câu.
I keep me low yeah, i keep me low yeah.
 
Always fall in love for nothingness.
ur game you’re playing!
Now you’re killin’ these feelings.
Till the morning, now i’m falling.
 
You know, loneliness is dangerous
I just want an answer.
Leaving was the best with hollow actions.
I don’t want to see you now.
 
Sáng rõ như pha lê bao niềm đau my pain is real.
Lấy cắp bao tin yêu, nơi anh baby did you steal?
Right now, i’m falling down, dù vị trí này đang ngày một cao.
Khoảng cách dần xa vời nhau, và
ném xuống dưới kỉ niệm ta nhiều lần trao.
Sử tử chẳng thể yêu được nai đâu, baby you know i’m a lion.
Chẳng thể bên em đến tận mai sau vì tình yêu hai ta như một sai lầm.
Don’t wanna circle back. Money, I wanna stack.
I’ll be a better man. I’ll be a better man.
 
Baby, my phone is on low battery.
I don’t wanna be more shatterin’
Giờ lau đi bao nhiêu nước mắt trên mi.
Tình yêu đâu còn gì hãy cố quên đi.
Baby, my phone is on low battery.
I don’t wanna be more shatterin’
Giờ lau đi bao nhiêu nước mắt trên mi.
Tình yêu đâu còn gì hãy cố quên đi.

To play the this songs, including Cạn Pin by D-Mex by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.

Leave a Reply

Your email address will not be published.