Cánh chim viễn xứ by Linh Giang Ukulele Chords

Posted on

If you are looking for Cánh chim viễn xứ ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Cánh chim viễn xứ using ukulele or guitar.
This song by Linh Giang can also be played by that instruments.
=

Cánh chim viễn xứ chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Cánh chim viễn xứ by Linh Giang Ukulele Chords


1. Tôi muốn thành cánh chim trời
Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
Nơi đó tôi có mẹ già
Có dòng sông cũ có lũy tre xanh.
 
2. Tôi muốn thành cánh chim trời
Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
Nơi đó tôi có bạn
Có người yêu dấu có trời Việt Nam.
 
ĐK: Quê hương ơi tôi đã khóc khi chiều về
Mưa thật nhiều ôi buồn phiền cho kiếp người
Quê hương ơi tôi đã khóc khi chiều về
Không bạn bè không một người thân quanh tôi.
 
3. Tôi muốn thành cánh chim trời
Bay về quê cũ thăm quê hương tôi
Nơi đó tôi có bạn
Có người yêu dấu có trời Việt Nam.

To play the most songs, including Cánh chim viễn xứ by Linh Giang by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.