If you are looking for Người Đến Sau Sẽ Cho Người Tất Cả ukulele chords, you’ve come to the best site.
You can play versatile instrument Người Đến Sau Sẽ Cho Người Tất Cả using ukulele or guitar.
This song by Aitai can also be played by that instruments.
=

Người Đến Sau Sẽ Cho Người Tất Cả chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Người Đến Sau Sẽ Cho Người Tất Cả by Aitai Ukulele Chords

Mượn người một chặng đường đến bây giờ phải buông
Tình dở dang nên hai ta luôn đi về hai hướng
Cũng chẳng phải hi sinh nữa chẳng cần làm gì nữa
Người đến người đi chuyện thường tình.
 
Vài dòng gửi đến người mà tôi thương nhất
Xin lỗi người vì tháng năm qua làm nhau đau
Người hãy quên hết đi cứ vô tình đi
Đời ai không có lỗi lầm.
 
Và người đến sau sẽ cho người tất cả
Tôi mong người đừng hối tiếc những chuyện đã qua
Hai ta vô ý làm tổn thương nhau thế này
Ai cũng cần hạnh phúc ai cũng cần yêu thương.
 
Đừng buồn chúng ta không là tất cả
Hãy vui vì mình có thể đi được đến đây
Hai ta vô ý lạc mất nhau trong cõi đời
Xin em đừng khóc nhé nỗi đau rồi sẽ qua.

To play the most songs, including Người Đến Sau Sẽ Cho Người Tất Cả by Aitai by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.