If you are looking for Nhìn Nhau Lần Cuối ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Nhìn Nhau Lần Cuối using ukulele or guitar.
This song by Anh Thái can also be played by that instruments.
=

Nhìn Nhau Lần Cuối chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Nhìn Nhau Lần Cuối by Anh Thái Ukulele Chords

Em giờ hai đứa mình xa nhau rồi
Đường em đi mây giăng đẹp lối
Đường anh về gió mưa tơi bời
Em anh xin em kỷ niệm ngày xưa,
dù hun hút tựa như giấc
Đừng bôi xóa đừng quên nhé em.
Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi em
Mai xa cách rồi chừng nào thấy nhau
Em mình nhìn nhau lần cuối đi em
Mai xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn.
Anh chắc không bao giờ
quên được bóng dáng năm xưa
Anh chắc không bao giờ
tìm được tình yêu lần nữa
Cho nhau nụ hôn cuối cùng,
sao nghe đắng chát trên môi
rưng rưng ngấn lệ
Khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian
Thôi mình nhìn nhau lần cuối đi Bmem
Mai xa cách rồi chừng nào thấy nhau
Em mình nhìn nhau lần cuối đi em
Mai xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn.

To play the this songs, including Nhìn Nhau Lần Cuối by Anh Thái by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.