If you are looking for Kết thúc (OST Lật Mặt 3) ukulele chords, you already visit to the best place.
You can play versatile instrument Kết thúc (OST Lật Mặt 3) using ukulele or guitar.
This song by BIM can also be played by that instruments.
=

Kết thúc (OST Lật Mặt 3) chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Kết thúc (OST Lật Mặt 3) by BIM Ukulele Chords

đây là khi sai lầm hay kết thúc, những lúc dối trá giết niềm tin trong mình
hy vọng kia bây giờ cũng chỉ là, mơ hồ trong đêm. Cần chút ánh sáng thêm
 
DK:
sao mọi thứ êm đềm đều phải kết thúc. Những buồn đau luôn còn lại đậm sâu.
Khi cảm xúc vô vọng gọi hạnh phúc, xung quanh cuộc sống như không màu
Làm sao tìm thấy nơi bắt đầu, về đâu để nghe thấy con tim … bình yên ! [Em/G]
 
Đi về đâu khi niềm tin chấp vá, lúc biết dối trá thấy lòng tốt xa lạ
Hy vọng kia bây giờ cũng chỉ là, mơ hồ trong đêm, cần chút ánh sáng thêm.
 
(DK)
….
Làm sao tìm thấy nơi bắt đầu, về đâu để nghe thấy con tim … bình yên !
 
Out:
Đôi chân kiệt sức với những cơn mơ dài … nào có ai chờ mình ngàymai…
Theo ai hạnh phúc mãi đi tìm.. chỉ có bóng đêm.. và sự dối trá.

To play the most songs, including Kết thúc (OST Lật Mặt 3) by BIM by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.