If you are searching for Con thuyền dâu bể ukulele chords, you’ve come to the right site.
You can play versatile instrument Con thuyền dâu bể using ukulele or guitar.
This song by Châu Kim Kha can also be played by that instruments.
=

Con thuyền dâu bể chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con thuyền dâu bể by Châu Kim Kha Ukulele Chords

1. Khi biết tình ta mang bể dâu
Hai chữ “sang giàu” để tình em mang về đâu
Người ta vui bước bên người để mình anh thương nhớ
Bỏ mặc anh, em bỏ lại cuộc tình
Để từng đêm ôm kỷ niệm một mình
Mà giờ đây em đã quên câu thề
Em đã quên lối về em đã quên anh thật rồi!

ĐK: Người hỡi người ơi, tình yêu là gì?
Khi lòng người đổi thay
Có tiền có thể mua Tiên
Nhưng tiền không thể mua Tim
Em đành rao bán tình cho người
Cũng bởi vì đâu, hai chữ sang hèn

2. Con thuyền đưa em về chốn nao?
Tan vỡ mộng đầu, khi người khoác áo nàng dâu
Từng đêm thương nhớ đợi chờ nhưng người đâu có biết
Ngõ đường xưa giờ anh đứng đợi một mình
Bỏ tình anh mà chẳng hẹn ngày về
Mà giờ đây ta đã xa nhau rồi
Trên lối xưa chỉ còn lối mòn một mình anh

To play the this songs, including Con thuyền dâu bể by Châu Kim Kha by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

If you are searching for Con thuyền dâu bể ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Con thuyền dâu bể using ukulele or guitar.
This song by Châu Kim Kha can also be played by that instruments.
=

Con thuyền dâu bể chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Con thuyền dâu bể by Châu Kim Kha Ukulele Chords


1. Khi biết tình ta mang bể dâu
Hai chữ “sang giàu” để tình em mang về đâu
Người ta vui bước bên người để mình anh thương nhớ
Bỏ mặc anh, em bỏ lại cuộc tình
Để từng đêm ôm kỷ niệm một mình
Mà giờ đây em đã quên câu thề
Em đã quên lối về em đã quên anh thật rồi!

ĐK: Người hỡi người ơi, tình yêu là gì?
Khi lòng người đổi thay
Có tiền có thể mua Tiên
Nhưng tiền không thể mua Tim
Em đành rao bán tình cho người
Cũng bởi vì đâu, hai chữ sang hèn

2. Con thuyền đưa em về chốn nao?
Tan vỡ mộng đầu, khi người khoác áo nàng dâu
Từng đêm thương nhớ đợi chờ nhưng người đâu có biết
Ngõ đường xưa giờ anh đứng đợi một mình
Bỏ tình anh mà chẳng hẹn ngày về
Mà giờ đây ta đã xa nhau rồi
Trên lối xưa chỉ còn lối mòn một mình anh

To play the most songs, including Con thuyền dâu bể by Châu Kim Kha by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to master.