If you are searching for Thư tình gió bụi ukulele chords, you have come to the best place.
You can play versatile instrument Thư tình gió bụi using ukulele or guitar.
This song by Gió Bụi can also be played by that instruments.
=

Thư tình gió bụi chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Thư tình gió bụi by Gió Bụi Ukulele Chords

1. Em có bằng lòng bên tôi không
Một ngày nào đó khi chúng mình gặp lại
Khi bao năm đã trôi và trôi mãi
Tôi vẫn yêu yêu thương em như xưa.

2. Em có bằng lòng bên tôi không
Chẳng lời hẹn ước nhưng bao năm chờ đợi
Bao nhiêu đêm ước có em bên đời
Dù cuộc đời chẳng như ý của tôi.

3. Đã biết em không yêu thương chi tôi
Đã biết tình này toàn là mộng
Đã biết thuyền tình trôi vào con sóng
Đã biết yêu cay đắng chẳng lối ra.

4. Em có bằng lòng bên tôi không
Một ngày nào đó em hiểu rằng
Tôi bên em không vì em nhan sắc
Không dối em như những người kia.

5. Đã biết rằng thời gian cuốn đi thôi
Đã biết chúng mình rồi sẽ khác
Đã biết tóc sớm muộn rồi cũng bạc
Chỉ có yêu em chẳng biết tháng năm chi.

To play the most songs, including Thư tình gió bụi by Gió Bụi by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.