If you are looking for Gấm ukulele chords, you’ve come to the right place.
You can play versatile instrument Gấm using ukulele or guitar.
This song by Hương Giang Idol can also be played by that instruments.
=

Gấm chords has rhythm and included in album.
You can also get another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gấm by Hương Giang Idol Ukulele Chords


Vòng hợp âm:

Hoa gấm
Hoạt hình muôn sắc đượm tình quê
Người nhìn theo mãi cứ say mê
Một trời hoa bướm lượn ngả nghiêng
Bóng dáng yêu kiều

Rồng bay
Phượng múa uốn quanh mình em
thêm dáng ngọc ngà quen
Ai vẽ nên tranh hoa gấm
Tình thắm bên cây nguyệt cầm

Em bước
Kìa bờ vai trắng ngần thơm hương
Nụ cười sao duyên dáng khiêm nhường
Đài sen hé nở trên nắng
Áo gấm dịu dàng

Rồng bay
Phượng múa uốn quanh mình em
thêm dáng ngọc ngà quen
Ai vẽ nên tranh hoa gấm
Tình thắm bên cây nguyệt cầm

Rồng bay
Phượng múa uốn quanh mình em
thêm dáng ngọc ngà quen
Ai vẽ nên tranh hoa gấm
Tình thắm bên cây nguyệt cầm

To play the this songs, including Gấm by Hương Giang Idol by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to master.

If you are looking for Gấm ukulele chords, you’ve visit to the right place.
You can play versatile instrument Gấm using ukulele or guitar.
This song by Hương Giang Idol can also be played by that instruments.
=

Gấm chords has rhythm and included in album.
You can also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Gấm by Hương Giang Idol Ukulele Chords

Vòng hợp âm:

Hoa gấm
Hoạt hình muôn sắc đượm tình quê
Người nhìn theo mãi cứ say mê
Một trời hoa bướm lượn ngả nghiêng
Bóng dáng yêu kiều

Rồng bay
Phượng múa uốn quanh mình em
thêm dáng ngọc ngà quen
Ai vẽ nên tranh hoa gấm
Tình thắm bên cây nguyệt cầm

Em bước
Kìa bờ vai trắng ngần thơm hương
Nụ cười sao duyên dáng khiêm nhường
Đài sen hé nở trên nắng
Áo gấm dịu dàng

Rồng bay
Phượng múa uốn quanh mình em
thêm dáng ngọc ngà quen
Ai vẽ nên tranh hoa gấm
Tình thắm bên cây nguyệt cầm

Rồng bay
Phượng múa uốn quanh mình em
thêm dáng ngọc ngà quen
Ai vẽ nên tranh hoa gấm
Tình thắm bên cây nguyệt cầm

To play the this songs, including Gấm by Hương Giang Idol by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.