If you are looking for Giải phóng Miền Nam ukulele chords, you already come to the best site.
You can play versatile instrument Giải phóng Miền Nam using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Minh Siêng can also be played by that instruments.
=

Giải phóng Miền Nam chords has March rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giải phóng Miền Nam by Huỳnh Minh Siêng Ukulele Chords


Intro: ------

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời
Đây Cửu Long hùng tráng, đây Trường Sơn vinh quang
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù
Vai sát vai chung một bóng cờ

Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng
Cầm gươm, ôm súng, xông tới
Vận nước đã đên rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời

To play the this songs, including Giải phóng Miền Nam by Huỳnh Minh Siêng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

If you are looking for Tiến về Sài Gòn ukulele chords, you already visit to the best site.
You can play versatile instrument Tiến về Sài Gòn using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Minh Siêng can also be played by that instruments.
=

Tiến về Sài Gòn chords has March rhythm and included in album.
You can also get other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Tiến về Sài Gòn by Huỳnh Minh Siêng Ukulele Chords


1. Nơi thành đô trong ánh điện quang
Tiếng nấc nghẹn câu cười
Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày
Quê nhà ta đau đớn lầm than Ssao bóp nghẹt tim người?
Sào Gòn ơi! Ta đã về đây, ta đã về đây
Lướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân đi
Quê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ!
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô

2. Ta về qua khi ánh bình minh
Đang hé rạng chân trời
Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bời
Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ
Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô!
Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoại xâm
Đứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấm
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô

3. Bao ngày qua tang tóc khổ đau
Đã biến thành căm hờn
Căm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống đường
Bom rền vang vang khắp thành đô tiếng súng diệt quân thù
Đồng bào ơi! Giải phóng về đây tung cánh tự do!
Tiến lên giết giặc siết thêm chặt vòng vây
Tiến vô Sài gòn đánh tan tành giặc Mỹ
Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù
Hướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!
Nước nhà còn chờ trận cuối là trận này
Tiếng về đồng bằng, giải phóng thành đô

To play the this songs, including Tiến về Sài Gòn by Huỳnh Minh Siêng by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.

If you are searching for Giải phóng Miền Nam ukulele chords, you have visit to the best site.
You can play versatile instrument Giải phóng Miền Nam using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Minh Siêng can also be played by that instruments.
=

Giải phóng Miền Nam chords has March rhythm and included in album.
You can also get other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Giải phóng Miền Nam by Huỳnh Minh Siêng Ukulele Chords


Intro: ------

Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước
Diệt Đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời
Đây Cửu Long hùng tráng, đây Trường Sơn vinh quang
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù
Vai sát vai chung một bóng cờ

Vùng lên! Nhân dân miền Nam anh hùng
Vùng lên! Xông pha vượt qua bão bùng
Thề cứu lấy nước nhà! Thề hy sinh đến cùng
Cầm gươm, ôm súng, xông tới
Vận nước đã đên rồi. Bình minh chiếu khắp nơi.
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời

To play the this songs, including Giải phóng Miền Nam by Huỳnh Minh Siêng by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.