If you are looking for Chợt Khóc ukulele chords, you’ve come to the best place.
You can play versatile instrument Chợt Khóc using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Phong can also be played by that instruments.
=

Chợt Khóc chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find another musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chợt Khóc by Huỳnh Phong Ukulele Chords

Chuyện tình yêu vỡ tan rồi
Còn hay không bao câu hẹn thề thư ở xưa
Vần trăn g đi vờn theo gió lãng du cù ng mây, trăng nào hay biết
Một người quên, một ngư ời chờ
Vòng tay ấm sẽ mãi mãi không về đây
Buồn mà chi, khóc chi, người
ra đi mang theo con tim vớ i linh hồn
ĐK:
Khóc thật nhiều cho vơi niềm th ương đau
Có nhau rồi rồi để mất nhau
Vòng tay em vui vớ i ai hay chăng c hốn này, duyên tìn h tan vỡ
Mất em rồ i anh biết tìm nơ i nao
Hạnh ph úc vơ chia đô i đường
Đường e m đi mã i cách xa con đường c ủa anh

To play the most songs, including Chợt Khóc by Huỳnh Phong by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a many of songs, and each of them is easy to learn.

If you are looking for Chợt khóc ukulele chords, you’ve visit to the best place.
You can play versatile instrument Chợt khóc using ukulele or guitar.
This song by Huỳnh Phong can also be played by that instruments.
=

Chợt khóc chords has Slow Surf rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Chợt khóc by Huỳnh Phong Ukulele Chords


Chuyện tình yêu vỡ tan rồi
Còn hay không bao câu hẹn thề thuở xưa
Vầng trăng đi vờn theo gió
Lãng du cùng mây, trăng nào hay biết

Một người quên một người chờ
Vòng tay ấm sẽ mãi mãi ko về đây
Buồn mà chi khóc làm chi
Người ra đi mang theo con tim với linh hồn

Khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau
Có nhau rồi, rồi lại mất nhau
Vòng tay em vui với ai
Hay chăng chốn này duyên tình tan vỡ

Mất em rồi anh biết tìm nơi nao
Hạnh phúc vỡ chia đôi đường
Đường em đi mãi cách xa, con đường của anh

To play the this songs, including Chợt khóc by Huỳnh Phong by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.