If you are looking for Đêm Noel (Jingle Bells chế) ukulele chords, you already come to the right place.
You can play versatile instrument Đêm Noel (Jingle Bells chế) using ukulele or guitar.
This song by James Lord Pierpont can also be played by that instruments.
=

Đêm Noel (Jingle Bells chế) chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find other musical style, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đêm Noel (Jingle Bells chế) by James Lord Pierpont Ukulele Chords

Đêm noel đêm noel cơm chó nhiều ghê ta
Đông năm nay vẫn giống năm xưa
Vẫn cứ đu đưa ăn cơm chó
Đêm noel đêm noel người ta dắt bồ đi chơi
Tui cô đơn không có ai thương
Nên tôi chắc phải ôm cây đàn
 
Người người dắt nhau ra đường nè
Rồi 10 tháng sau lên phường
10 giờ hotel hết giường
Vẫn phải ăn cẩu lương
Mùa này tuyết rơi không nhiều
À mà có rơi đâu nhiều
Bàn tay nay vẫn quạnh hiu
Mong sao năm tới có ai nuông chiều

To play the this songs, including Đêm Noel (Jingle Bells chế) by James Lord Pierpont by ukulele, the most crucial basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

If you are searching for Đêm Noel (Jingle Bells chế) ukulele chords, you’ve visit to the best site.
You can play versatile instrument Đêm Noel (Jingle Bells chế) using ukulele or guitar.
This song by James Lord Pierpont can also be played by that instruments.
=

Đêm Noel (Jingle Bells chế) chords has Blues rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.

Đêm Noel (Jingle Bells chế) by James Lord Pierpont Ukulele Chords


Đêm noel đêm noel cơm chó nhiều ghê ta
Đông năm nay vẫn giống năm xưa
Vẫn cứ đu đưa ăn cơm chó
Đêm noel đêm noel người ta dắt bồ đi chơi
Tui cô đơn không có ai thương
Nên tôi chắc phải ôm cây đàn
 
Người người dắt nhau ra đường nè
Rồi 10 tháng sau lên phường
10 giờ hotel hết giường
Vẫn phải ăn cẩu lương
Mùa này tuyết rơi không nhiều
À mà có rơi đâu nhiều
Bàn tay nay vẫn quạnh hiu
Mong sao năm tới có ai nuông chiều

To play the most songs, including Đêm Noel (Jingle Bells chế) by James Lord Pierpont by ukulele, the most important basic ukulele chords to learn are C chord, D chord, G chord, and Em chord.
These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to master.